Ημερήσια αρχεία: 21 Νοεμβρίου, 2019


ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 2ου ΓΥΡΟΥ (Συνέχεια)

Αγαπητά μελή, Δυστυχώς φέτος είναι αδύνατον να εξυπηρετήσουμε την συνεχόμενη και αυξανομένη ζήτηση, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Αιτία φυσικά η εκπληκτική πορεία της ομάδος, που κάνει την αναζήτηση των εισιτήριων όλο και δυσκολότερη, με αποτέλεσμα οι υπεύθυνοι των εισιτήριων στην Αγγλία να μειώνουν των αριθμό των αιτούντων με σκοπό […]