Ημερήσια αρχεία: 4 Ιουνίου, 2024


Απόφαση ΔΣ OLSC Thssaloniki, 3/6/2024

Μετά από απόφαση του ΔΣ του συνδέσμου, όλες οι επικοινωνίες προς όλα τα μέλη του ΔΣ θα γίνονται είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα του συνδέσμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.lfc.gr/epikoinonia είτε με e-mail στη διεύθυνση LFCGR@hotmail.com. Εκεί μπορεί να τεθεί οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά την λειτουργία του συνδέσμου Liverpool […]