Επικοινωνία


Θα μας βρείτε στην οδό Βεροίας 4, Άνω Λαδάδικα, T.K. 546 25, Θεσσαλονίκη.

Όλες οι επικοινωνίες προς τον σύνδεσμο γίνονται είτε μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας είτε με e-mail στη διεύθυνση LFCGR@hotmail.com.