1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ


Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών του συνδέσμου, συνήλθε το 1ο Διοικητικό Συμβούλιο και καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του κάθε εκλεγμένου μέλους.

Αναλυτικά αποφασίστηκαν τα εξής:

Πρόεδρος Ευστράτιος Σάκκιας
Αντιπρόεδρος Αναστάσιος Θάνογλου
Ταμίας Χρήστος Παπαδόπουλος
Γενικός Γραμματέας Δημήτριος Μανουηλίδης
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Δημοσθένης Μπελιακίδης
Αναπληρωματικός – Σύμβουλος Αντώνιος Μαυρομάτης
Αναπληρωματικός Παναγιώτης Κολέσης

 

Επίσης συζητήθηκαν τρέχοντα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του συνδέσμου, ειδικά για το επόμενο διάστημα που η ομάδα μας θα έχει πολλούς και κρίσιμους αγώνες.

Εκ του ΔΣ