Δήλωση ενδιαφέροντος για αγώνες 1ου γύρου 2024-2025

Δήλωση ενδιαφέροντος για αγώνες 1ου γύρου 2024-2025

• Δηλώστε παρακάτω μέχρι τρεις (3) αγώνες που σας ενδιαφέρουν και το ΔΣ θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν, και κατά εκτίμηση έως και αρχές Αυγούστου, για ποιο από αυτά τα παιχνίδια θα υπάρχει εισιτήριο/εισιτήρια.
• Από τη στιγμή που δηλώνεται συμμετοχή για εισιτήριο/εισιτήρια, θα πρέπει να γνωρίζεται ότι εφόσον το εξασφαλίσουμε, θα πρέπει να πληρώσετε το ανάλογο αντίτιμο άμεσα και μόλις σας ζητηθεί από τον σύνδεσμο.
• Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εισιτήριο έχουν δικαίωμα MONO τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του συνδέσμου. Αιτήσεις χωρίς να έχει γίνει η εγγραφή σας ή η ανανέωση σας δεν θα γίνονται δεκτές.