Ημερήσια αρχεία: 14 Φεβρουαρίου, 2020


1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών του συνδέσμου, συνήλθε το 1ο Διοικητικό Συμβούλιο και καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του κάθε εκλεγμένου μέλους. Αναλυτικά αποφασίστηκαν τα εξής: Πρόεδρος Ευστράτιος Σάκκιας Αντιπρόεδρος Αναστάσιος Θάνογλου Ταμίας Χρήστος Παπαδόπουλος Γενικός Γραμματέας Δημήτριος Μανουηλίδης Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Δημοσθένης Μπελιακίδης Αναπληρωματικός – Σύμβουλος Αντώνιος Μαυρομάτης Αναπληρωματικός Παναγιώτης Κολέσης […]