Απόφαση ΔΣ OLSC Thssaloniki, 3/6/2024


Μετά από απόφαση του ΔΣ του συνδέσμου, όλες οι επικοινωνίες προς όλα τα μέλη του ΔΣ θα γίνονται είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα του συνδέσμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση:

www.lfc.gr/epikoinonia

είτε με e-mail στη διεύθυνση LFCGR@hotmail.com.

Εκεί μπορεί να τεθεί οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά την λειτουργία του συνδέσμου Liverpool Θεσσαλονίκης (εγγραφές, ανανεώσεις συνδρομών, εισιτήρια, ταξίδια και εκδρομές του συνδέσμου, αιμοδοσία, φιλανθρωπικό έργο, χορηγίες, κτλ) η οποία θα απαντηθεί βάσει σειράς προτεραιότητας. Το ΔΣ εγγυάται πως θα δίνονται απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που θα τίθενται με σοβαρότητα, το σωστό οπαδικό πνεύμα καθώς και την κοινή λογική.

Παρακαλούμε να μην καλείται άλλο σε προσωπικά τηλέφωνα των μελών του ΔΣ ή να στέλνετε απευθείας μηνύματα σε άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή μέσω messenger, viber, whatsup κτλ.

Από σήμερα, μηνύματα προς άλλα κανάλια επικοινωνίας εκτός του LFCGR@hotmail.com ή του www.lfc.gr/epikoinonia δεν είναι σίγουρο πως θα απαντηθούν.

Με τιμή,

Το ΔΣ